Báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP