Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 819-TB/TU ngày 12/6/2023 Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 của lãnh đạo tỉnh.
Thực hiện chương trình công tác, lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2023 vào ngày 15/6/2023 (thứ Năm) tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 81 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).

Đối tượng tiếp là các trường hợp có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; phản ánh về thực hiện các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng đó là những công dân khiếu nại các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh.

Không tiếp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

Theo BHT

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP