Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh cùng 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa VXIII vừa trúng cử.

Cùng dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, TAND tỉnh.

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đọc Tờ trình về giới thiệu đại biểu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Trọng Hải.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu...

Kết quả, ông Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh tỷ lệ 100% số phiếu.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND khóa XVIII, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ... bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày chương trình hành động khi ứng cử, ông Võ Trọng Hải bày tỏ sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, dưới nhiều hình thức; hướng về cơ sở, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nắm tình hình địa phương, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề KT-XH, dân sinh nổi cộm.

Với vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, ông Võ Trọng Hải hứa sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH.

Trong đó trọng tâm là triển khai kịp thời, thực hiện nhất quán, xuyên suốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 5 năm và hằng năm giai đoạn 2021-2025. Bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho dân, nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế phải đi cùng với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo đúng định hướng phát triển chiến lược; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển giai đoạn 2021-2025 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, huy động được nguồn lực xã hội hóa; thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục - đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục giải quyết tồn đọng; giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình để tỉnh nhà phát triển.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa các cấp trong quản lý nhà nước, gắn quyền hạn với trách nhiệm và tăng cường kiểm tra sau phân cấp; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu… nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ĐBQH, HĐND tỉnh; xác định rõ trách nhiệm nào của sở, ngành, trách nhiệm nào của chính quyền địa phương, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát, đáp ứng yêu cầu, kiến nghị, đề xuất và mong muốn chính đáng của cử tri.

Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải (SN 1968), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo baohtinh.vn

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP