Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên tuyền, vận động và triển khai thực hiện tốt công tác cách ly tự nguyện/tự theo dõi sức khoẻ tại gia đình đảm bảo chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc COVID-19 cao (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…).

Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát phía Nam (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh)

Đồng thời tăng cường, chủ động phối hợp với Sở Y tế để giám sát, xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp có nguy cơ cao, người về từ các địa bàn nêu trên, các địa bàn dịch cấp độ 3, 4 và các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp, xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 ngay khi phát hiện.

Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.

Tiếp tục tuyên tuyền, vận động và triển khai thực hiện tốt công tác cách ly tự nguyện/tự theo dõi sức khoẻ tại gia đình đảm bảo chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Đại diện chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn và ban cán sự thôn Trung Nghĩa đến kiểm tra việc cách ly tại nhà của công dân trở về từ vùng dịch.

Xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động theo Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; tổ chức chăm sóc người nhiễm COVID -19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế; có kế hoạch cung cấp ô xy cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Tiếp tục soát xét, xây dựng, bổ sung phương án đáp ứng với tình huống khi có nhiều ca mắc trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế trên địa bàn, trong đó có cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn, không để bị động; tăng cường năng lực y tế điều trị ở cấp xã, cấp huyện để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ trên địa bàn (trên phạm vi nhỏ nhất có thể) theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 và bảo đảm số giường ICU tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình huống dịch ở cấp độ 4 trên toàn tỉnh.

Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Sở Y tế có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 và bảo đảm số giường ICU tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình huống dịch ở cấp độ 4

Hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm tại cộng đồng và kế hoạch cung cấp ô xy cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn; tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID -19 theo từng cấp độ trên địa bàn; tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả và năng lực hồi sức cấp cứu để tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch.

Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo số lượng được phân bổ; ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai; lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em; yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.

Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo số lượng được phân bổ.

Hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương trong việc cách ly, điều trị F0 tại nhà: đảm bảo nhân lực, thuốc, ô xy, vật tư y tế; theo dõi, giám sát người bệnh.

Sở TT&TT, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người dân đi về từ khu vực, địa phương có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Công an tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt và triển khai giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Theo baohatinh.vn

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP