Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX tiến hành phiên trù bị
Chiều ngày 14/10 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự phiên trù bị

Tham dự phiên trù bị có 347 đại biểu chính thức đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2020.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên trù bị đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng; thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận.

Bầu 15 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch và thông qua Quy chế làm việc

Sau phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, đoàn Thư ký 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội 8 đồng chí.

Đại biểu biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch...

... và bầu đoàn Thư ký đại hội

Tiếp đó, phiên làm việc cũng đã thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của đại hội. Theo Quy chế làm việc, đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu chính thức của đại hội đồng ý. Các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch đại hội phải được trên một nửa (50%) số thành viên Đoàn Chủ tịch tán thành

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó khẳng định những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đặc biệt đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu cũng sẽ thảo, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX:

 1. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 2. Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh.

 4. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 5. Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 6. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 7. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 8. Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy.

 9. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 11. Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

 12. Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

 13. Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh.

 14. Đồng chí Lê Hồng Nhân, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, BCH Quân sự tỉnh.

 15. Đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Danh sách Đoàn thư ký Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

 1. Đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 2. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh.

 3. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP