Chỉ đưa vào luật những nội dung đủ "chín", đủ rõ
Sáng 12-6, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH khai mạc phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 5 QH khóa XV. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Phiên họp nhằm cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện của các dự án luật, nghị quyết dự kiến thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 5 (đợt 2 bắt đầu ngày 19-6, bế mạc ngày 24-6).

Trong ngày khai mạc, UBTVQH đã cho ý kiến dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), với nhiều nội dung như phạm vi áp dụng của luật, các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu... UBTVQH đề nghị cần làm rõ 2 nội dung của dự án Luật Đấu thầu là đấu thầu phải bảo đảm lợi ích tối đa của người được mời thầu và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch.

Về vấn đề quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu, UBTVQH đề nghị thiết kế theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, các bộ, ngành khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ có liên quan. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ lưu ý chỉ đưa vào luật những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, đủ "chín", đủ rõ, cấp bách, có sự đồng thuận thống nhất cao. Những nội dung chưa "chín", chưa đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa đánh giá tác động đầy đủ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng.

Cùng ngày, UBTVQH cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Các vấn đề chính được thảo luận tại phiên họp gồm quy định về tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã, chuyển nhượng phần góp vốn của thành viên hợp tác xã... Các thành viên UBTVQH đề nghị ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật nhằm bảo đảm quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 20-NQ/TW về việc kinh tế tập thể, lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Cơ bản tán thành với nhiều ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh những nội dung cần tiếp thu, giải trình đã có lập luận, phản biện đầy đủ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Cũng trong phiên làm việc ngày 12-6, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo chương trình phiên họp, ngày 13-6, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Theo báo Người lao động

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP