Thông báo : Thông báo số 97/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ngày đăng: 07/04/2022 16:28
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 97/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022
Trích yếu Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP