Thông báo : Thông báo số 384/TB-VPUB ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng: 26/08/2021 15:35
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 384/TB-VPUB ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP