Thông báo : Thông báo số 362/TB-UBND
Ngày đăng: 11/09/2020 15:31
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 362/TB-UBND
Trích yếu Hoãn họp nghe Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP