Thông báo : Thông báo số 344/TB-UBND
Ngày đăng: 25/08/2020 16:01
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 344/TB-UBND
Trích yếu Thay đổi thời gian kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, Đoàn công tác số 3
Ngày ban hành 25/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP