Thông báo : Thông báo số 306/TB-UBND ngày 10/8/2020
Ngày đăng: 10/08/2020 17:22
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 306/TB-UBND ngày 10/8/2020
Trích yếu Hoãn Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP