Thông báo : Thông báo 74/TB-UBND
Ngày đăng: 05/03/2021 16:08
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 74/TB-UBND
Trích yếu Hoãn Đi kiểm tra các khu vực quặng thạch anh dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản(Theo Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP