Thông báo : Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2021
Ngày đăng: 16/09/2021 16:24
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2021
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP