Thông báo : PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Ngày đăng: 29/09/2021 08:21
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP