Thông báo : Kế hoạch số 347/KH-UBND
Ngày đăng: 24/09/2020 11:04
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch số 347/KH-UBND
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai
Ngày ban hành 23/09/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP