Thông báo : Công điện số 17/CĐ-UBND
Ngày đăng: 17/09/2020 14:02
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Công điện số 17/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 05 trên Biển Đông
Ngày ban hành 16/09/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP