Thông báo : 651/TB-UBND
Ngày đăng: 28/12/2022 14:02
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 651/TB-UBND
Trích yếu Thông báo điều chỉnh thời gian Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ngành Nội vụ (lần 2) (theo Giấy mời số 643/GM-UBND ngày 26/12/2022 và Thông báo số 646/TB- UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh)
Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP