Thông báo : 496/TB-VPUB
Ngày đăng: 16/11/2023 10:09
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 496/TB-VPUB
Trích yếu Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm - Công báo - Tin học tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP