Thông báo : 495/KH-VPUB
Ngày đăng: 16/11/2023 09:15
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 495/KH-VPUB
Trích yếu Tuyển dụng viên chức Trung tâm - Công báo tin học tỉnh năm 2023
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP