Thông báo : 310/ KH-UBND
Ngày đăng: 03/10/2022 08:29
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 310/ KH-UBND
Trích yếu Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP