Quyết định : Quyết định 79/2014
Ngày đăng: 25/01/2016 11:08
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu Quyết định 79/2014
Trích yếu Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Ngày ban hành 19/01/2014
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP