Quyết định : 206/QĐ-VPUB
Ngày đăng: 03/09/2015 10:17
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 206/QĐ-VPUB
Trích yếu Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)
Ngày ban hành 18/08/2014
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP