Giấy mời : Giấy mời số 547/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 547/GM-UBND
Trích yếu Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP