Giấy mời : Giấy mời số 546/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 07:52
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 546/GM-UBND
Trích yếu Dự Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP