Giấy mời : Giấy mời số 545/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 545/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với các Đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP