Giấy mời : Giấy mời số 542/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 542/GM-UBND
Trích yếu Tham dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP