Giấy mời : Giấy mời số 541/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 541/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo và thống nhất dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP