Giấy mời : Giấy mời số 540/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 540/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP