Giấy mời : Giấy mời số 539/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 539/GM-UBND
Trích yếu Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP