Giấy mời : Giấy mời số 538/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 538/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP