Giấy mời : Giấy mời số 536/GM-UBND
Ngày đăng: 14/11/2023 16:08
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 536/GM-UBND
Trích yếu Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 535/GM-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP