Giấy mời : Giấy mời số 535/GM-UBND
Ngày đăng: 02/11/2023 16:37
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 535/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP