Giấy mời : Giấy mời số 532/GM-UBND
Ngày đăng: 02/11/2023 16:37
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 532/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP