Giấy mời : Giấy mời số 531/GM-UBND
Ngày đăng: 02/11/2023 16:37
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 531/GM-UBND
Trích yếu Họp Đoàn kiểm tra theo Thông báo số 5299/TB-UBND ngày 27/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP