Giấy mời : Giấy mời số 530/GM-UBND
Ngày đăng: 02/11/2023 16:37
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 530/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư (Tổ Công tác 467)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP