Giấy mời : Giấy mời số 527/GM-UBND
Ngày đăng: 02/11/2023 16:34
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 527/GM-UBND
Trích yếu Họp soát xét chủ trương thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ đầu tư
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP