Giấy mời : Giấy mời số 39/GM-UBND
Ngày đăng: 17/01/2024 16:03
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 39/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh
Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP