Giấy mời : Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 15/01/2024
Ngày đăng: 16/01/2024 11:45
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 15/01/2024
Trích yếu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP