Giấy mời : 59/GM-UBND
Ngày đăng: 01/02/2024 11:10
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 59/GM-UBND
Trích yếu Dự Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP