Giấy mời : 594/GM-UBND
Ngày đăng: 21/11/2022 14:04
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 594/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (HỎA TỐC)
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP