Giấy mời : 462 /GM-UBND
Ngày đăng: 19/09/2022 20:39
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 462 /GM-UBND
Trích yếu Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP