Giấy mời : 02/GM-UBND
Ngày đăng: 02/01/2024 17:40
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 02/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP