Giấy mời : 60/GM-UBND
Ngày đăng: 24/02/2021 08:41
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 60/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP