Giấy mời : 18/GM-UBND
Ngày đăng: 13/01/2023 07:40
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 18/GM-UBND
Trích yếu GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP