Quyết định 2227/QĐ-UBND
V/v phê duyệt đầu tư hợp tác công tư (PPP) tiểu dự án " Đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô liên kết phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu" cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Cường Đạt xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP