Công điện, công văn : Công điện số 06/CĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022
Ngày đăng: 29/04/2022 08:00
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 06/CĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022
Trích yếu Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP