Công điện, công văn : Công điện 25/CĐ-UBND
Ngày đăng: 20/12/2017 11:35
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện 25/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP