Công điện, công văn : Chỉ thị số 08/CT-UBND tỉnh ngày 24 tháng 06 năm 2022
Ngày đăng: 30/06/2022 15:30
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 08/CT-UBND tỉnh ngày 24 tháng 06 năm 2022
Trích yếu Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP