Công điện, công văn : Chỉ thị số 07/CT-UBND tỉnh ngày 23 tháng 06 năm 2022
Ngày đăng: 30/06/2022 15:29
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 07/CT-UBND tỉnh ngày 23 tháng 06 năm 2022
Trích yếu Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP