Công điện, công văn : Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh ngày 31 tháng 5 năm 2022
Ngày đăng: 03/06/2022 16:24
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh ngày 31 tháng 5 năm 2022
Trích yếu Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP